Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

1. H.P. fonica sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. H.P. fonica sp. z o.o. z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności H.P. fonica sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. H.P. fonica sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem

http://www.lampyostrzegawcze.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklepie internetowym LampyOstrzegawcze.pl jest H.P. fonica sp. z o.o.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością H.P. fonica sp. z o.o. oraz sklepu internetowego w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać LampyOstrzegawcze.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklepie internetowym oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez H.P. fonica sp. z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez H.P. fonica sp. z o.o. oraz LampyOstrzegawcze.pl i za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez H.P. fonica sp. z o.o. lub sklep internetowy wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze sklepu inetrnetowego niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, H.P. fonica sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line w sklepie internetowym, są przekazywane spółce eCard S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000042304. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez eCardS.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez eCard S.A. płatności za nabyte w lampyostrzegawcze.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w lampyostrzegawcze.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

10. H.P. fonica sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy H.P. fonica sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez H.P. fonica sp. z o.o. osobowych innemu niż H.P. fonica sp. z o.o..

12. H.P. fonica sp. z o.o. zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. H.P. fonica sp. z o.o. zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa §10 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. H.P. fonica sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec H.P. fonica sp. z o.o. lub też gdy H.P. fonica sp. z o.o. uzyska i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w lampyostrzegawcze.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, H.P. fonica sp. z o.o. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty lampyostrzegawcze.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w sklepie internetowym transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. H.P. fonica sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. H.P. fonica sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z lampyostrzegawcze.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z lampyostrzegawcze.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl